понеділок, 4 листопада 2019 р.Інформуємо. Плануємо.
Радимо

Методичні рекомендації
з питань планування   та звітності в роботі бібліотек
(2019-2020 рр.)
      Плануючи діяльність, кожна бібліотека повинна чітко відчувати та реагувати в своїй роботі на нові потреби суспільства, позиціонувати себе, як громадський центр, формувати образ відкритого закладу культури, що надає не лише інформаційні послуги, але й сприяє інтелектуальному, творчому розвитку особистості, організації змістовного дозвілля.
      План і звіт  – головні документи, які характеризують діяльність бібліотеки.    План роботи бібліотеки – це заздалегідь окреслена система заходів бібліотечно- бібліографічної діяльності, що передбачає порядок, послідовність, термін та відповідальних за її виконання.
      Основні умови ефективного планування:
 • чітке визначення рівня, на якому знаходиться робота бібліотеки на момент планування;
 •чітке уявлення про рівень, якого необхідно досягти;
 •вибір оптимальних шляхів (засобів і форм роботи) досягнення поставленої мети;
 • тісний взаємозв’язок і координація роботи з іншими установами, які знаходяться     на території сільської Ради.
        Принципи планування:
 • принцип сучасності: врахування нових, інноваційних підходів до бібліотечної справи;
 • принцип науковості: обґрунтування обсягу роботи, раціональний розподіл функціональних обов’язків, найповніше використання резервів робочого часу;
 •принцип системності, комплексності: план - не набір окремих заходів, а система роботи.
    Основні етапи складання річного плану:
    Перший етап – аналіз показників роботи бібліотеки за минулий рік та порівняння їх з показниками попередніх років. Метою цієї роботи є виявлення позитивних і негативних тенденцій у діяльності бібліотеки, визначення та обґрунтування необхідності зміни обсягів бібліотечних процесів, визначення основних показників, які складаються з абсолютних показників (кількість фонду, кількість нових надходжень, кількість користувачів, кількість виданих документів, тощо) та відносних показників (обертаність фонду, книгозабезпеченість, середня відвідуваність, середня читаність).
    Другий етап – розрахунок бюджету робочого часу з метою правильного визначення обсягу роботи бібліотеки .Для визначення річного бюджету робочого часу із загальної кількості календарних днів вираховують кількість усіх неробочих днів: (вихідні, святкові, чергові та навчальні відпустки, дні непрацездатності).
   Третій етап – складання проекту річного плану. Проект річного плану складають за 2 - 3 місяці до початку нового року.
    Четвертий етап – обговорення проекту річного плану на нарадах, внесення необхідних змін і доповнень та затвердження його керівником.Норма тривалості робочого часу в годинах у разі:
40-годинного робочого тижня
167
160
168
167
151
160
184
160
176
167
168
174
2002
36-годинного робочого тижня
151,2
144
151,2
151,2
136,8
144
165,6
144
158,4
151,2
151,2
158,4
1807,2
20-годинного робочого тижня
84
80
84
84
76
80
92
80
88
84
84
88
1004

Вимоги до річного плану роботи:
 • конкретний, чіткий;
 • відповідає завданням конкретної бібліотеки;
 • складений за чіткою схемою;
• обов’язково включає статистичні дані про роботу бібліотеки; основні показники роботи;
 • має бути надрукований до 1 січня нового  року державною мовою, завірений головою сільської Ради та погоджений з директором районної бібліотеки;
роком сімейних фермерських угідь, а також роком боротьби зі злиднями. 
- роком водних ресурсів, осіб африканського походження та енергетики для кожного.
  Такі орієнтири було визначено недарма. Вони є серйозною проблемою, а ООН виділяє близько десяти років задля якнайскорішого подолання проблеми. Представники організації запевняють, що кожному треба знати трошки більше про нагальні складнощі та те, що відбувається навколо.
-  Міжнародним роком здоров'я рослин (International Year of Plant Health).
На це рішення вплинув той факт, що за даними Продовольчої і сільськогосподарської організації Об'єднаних націй (FAO) щорічно у світі втрачається до 40% продовольчих культур із-за шкідників, хвороб і бур'янів. Звичайно, дуже важливою була визнана необхідність донесення цих фактів до широкої громадськості і людей, що визначають політику в агропромисловому секторі господарства країни.
У музеї Біблії в Вашингтоні проголосили 
“2020 – Всесвітній Рік Слова Божого”.

Нагадуємо також , що  ООН проголошено:
 2013 – 2022 рр. – Міжнародним десятиліттям зближення культур;
 2014 – 2024 рр. – Десятиліттям стійкої енергетики для всіх;
2011 – 2020 рр. – Десятиліттям біорізноманіття Організації Об’єднаних Націй;
2011 – 2020 рр. – Десятиліттям дій за безпеку дорожнього руху.

Книжковою столицею світу 2020 року стане столиця Малайзії  Куала-Лумпур, а міжнародний олімпійський комітет оголосив  м. Лозанну місцем проведення ІІІ Міжнародних юнацьких Олімпійських ігор; м. Токіо (столицю Японії) столицею ХХХІІ літніх Олімпійських ігор.

Орієнтир діяльності бібліотек
 - УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №722/2019  «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»
Цілі сталого розвитку (ЦСР), яких на сьогодні дотримуються всі країни світу, встановлюють власні показники розвитку і включають 17 цілей і 169 конкретних завдань. Перелік ЦСР був офіційно затверджений на засіданнях Генеральної Асамблеї ООН в кінці вересня 2015 року.
   Бібліотеки входять у число провідних закладів культури, які можуть сприяти реалізації Цілей сталого розвитку, адже вони є соціальними інституціями
ефективна діяльність яких допоможе досягненню багатьох із зазначених завдань.
Бібліотеки спроможні брати участь у реалізації практично всіх Цілей сталого розвитку. Але,на наш погляд, є найбільш перспективні для впровадження засобами бібліотечної діяльності.
Перш за все, бібліотеки можуть здійснювати внесок у реалізацію таких Цілей сталого розвитку як подолання проблем бідності та безробіття (Ціль No 1 та Ціль No 8),забезпечення здорового способу життя громадян (Ціль No 3),супровід освіти всіх рівнів та підвищення її якості (Ціль No 4),створення умов для ґендерної рівності (Ціль No 5), здійснення екологічної просвіти (Цілі No 6-7, 12-15), формування відкритогота мирного суспільства (Ціль No 16).
Кожну із зазначених Цілей конкретизують окремі завдання, що допомагають більш ефективному її досягненню. Орієнтація на них і може стати засобом розширення форм і тематичних напрямів роботи бібліотеки.
Також  ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ОГОЛОШЕНО:
2020 – Роком Європи в Україні;
2018 – 2027 – Десятиріччям української мови.
У 2020 році планується проведення перепису населення України

Обличчя історії і культури України формують особистості. Ми маємо привертати увагу до видатних постатей, які стали гордістю України.

У 2020 році ми відзначатимемо:

175 років з дня народження Олени Косач – тітки Лесі Українки. Вона є авторкою низки гумористичних та історичних віршів, декількох поем.

125 років з дня народження Максима Рильського – дуже відомого українського поета, перекладача та мовознавця. Рильський за роки свого життя випустив чимало збірок поезій та перекладів, а його твори вивчаються у школах й досі.

100 років від дня народження Григорія Тютюнника – письменника, прозаїка та поета, який працював над відродженням національної словесності.160 років з дня народження відомого російського письменника Антона Чехова, який є одним з найвідоміших драматургів світу. Його твори перекладені більш ніж на сто мов та є популярними в усьому світі.

130 років з дня появи на світ Бориса Пастернака. Ця людина за свою діяльність була удостоєна Нобелівської премії у галузі літератури, але Пастернак був змушений відмовитися від неї через цькування з боку радянського уряду.

 215 років з дня народження Ганса Андерсена – всесвітньовідомого данського прозаїка та поета. Саме в день народження письменника у всьому світі святкується Міжнародний день дитячої книги.

120 років з часу появи на світ Антуана де Сент-Екзюпері – французького письменника, поета, який був удостоєний титулу віконта. Письменник мав численні нагороди, а його твори вивчаються в начальних закладах усього світу.

  Книжкові ювілеї року
425 років з часу публікації всесвітньовідомої трагедії Шекспіра «Ромео та Джульетта»,
235 років від дати публікації книги «Пригоди барона Мюнхгаузена», написаної письменником Еріхом Распе.
 
180 років з часу виходу у світ "Кобзаря" Т.Г.Шевченка.
 170 років тому вперше було опубліковано роман «Життя Девіда Копперфільда, розказане ним самим», написаний Чарльзом Діккенсом.
155 років тому вперше видавництвами було опубліковано роман «Вершник бе
з голови»  Томаса Ріда.
150 років тому Жуль Верн опублікував один з найвідоміших творів сучасності – роман «20000 ллє під водою».
140 тому світ вперше побачив роман Федора Достоєвського  «Брати Карамазови».
 130 років тому було опубліковано відомий твір «Портрет Доріана Грея», написаний Оскаром Уайльдом.
65 років тому був опублікований відомий та дуже популярний роман «Лоліта» Володимира Набокова.
55 років тому Микола Носов опублікував надзвичайно популярну дитячу книгу «Незнайко на Місяці».
      Сьогодення вимагає від сільської бібліотеки бути справжнім інформаційно-просвітницьким центром громади. Виходячи із основних положень Конституції України, Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», бібліотеки  мають приділити  основну увагу на пріоритети діяльності, обґрунтовані у «Концепції якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України   (до 2025 року)»

 При плануванні роботи на наступний рік обов’язково включити заходи, спрямовані на: 
·        підвищення престижу читання;
·        обслуговування людей з обмеженими фізичними  можливостями  та особливими потребами
·         популяризацію краєзнавчої діяльності;
·  налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування
·  активізацію рекламної діяльності бібліотеки.

     Говорячи про рекламну діяльність  в першу чергу зверніть увагу на пропаганду , підтримку  книги та читання.
      У план заходів можна включити:
- експрес огляд «Новинки коронації слова»
- акції: «Передай книгу другу», «Книжкова алея», «Краща книга» (протягом певного періоду читачі голосують за кращу книгу та отримують призи), «Виставка руками читачів» (за бажанням читачі беруть участь у оформленні книжкової виставки), «Подаруй бібліотеці книгу», «Зустрічаємо День села у бібліотеці» (до Дня села); «»

- конкурси: «Лідер читання» (у номінаціях «Кращий читач року», «Читаюча родина» та ін.);
- літературний брейн-ринг «У колі улюблених книг»;
- фотоконкурс «Мій портрет з улюбленою книгою»;
- флеш-моби: «Як пройти в бібліотеку?», «Час читати!», «Улюблена книга» (із залученням користувачів);
- віртуальні дошки : інтерактивний сервіс з обкладинками рекомендованих книг, книжковими виставками, інсталяціями тощо;
- інформаційні огляди дитячих журналів та газет, періодики для читачів з різними уподобаннями
- бліц-опитування «Яку роль відіграє читання у Вашому житті?», а також поетичні ринги, Дні нової книги, Дні книг-іменинників, літературні салони, поетичні гойдалки та ін.
- акції: «Читаємо всією родиною», «Читаюча родина»;
- книжкові виставки: «Книжкові новини для всієї родини», «Час читати усією родиною», «Візьміть книгу у коло сім’ї»;
- конкурс «Тато, мама, книга, я: разом – книжкова сім’я»;
 За  допомогою реклами  користувачі зможуть дізнатися про нові можливості бібліотеки, її поточні плани на майбутнє. Популяризуйте свою бібліотеку в інтернет-ресурсах, в першу чергу, на офіційних веб-сайтах, блогах, сторінках в соціальних мережах, адже в час інформаційних звершень веб-ресурси стають потужним інструментом, використавши який бібліотека отримає масу переваг.

 Рекомендовані основні розділи до річного плану див.в методичних рекомендаціях по плануванню на 2019 рік.

Більш докладніше інформуємо про планування , яке слід відобразити в розділі :
                                           
                     
                                                      Творчі акції бібліотеки

Популяризація літератури на допомогу
національно-патріотичному вихованню

     Патріотичне виховання — один із пріоритетних  напрямків діяльності бібліотек, тому пропонуємо проведення масових заходів, мета яких популяризація літератури, що сприяє вихованню патріотизму, причетності до історичної долі України, висвітленню подій, які відбуваються в зоні ООС, вшануванню героїв Небесної Сотні
     Для становлення української держави важливою став бій під Крутами. Пропонуємо включити в плани роботи:
 акції пам’яті,уроки мужності, інформаційно-виховні години: «Тут кувалася наша воля», «Коли стають до зброї діти, народ цей не перемогти», «Через віки ваш вчинок в пам’яті зростає»; перегляд кінофільму «Бій під Крутами», круглий стіл «Герої Крут. Міфи та реальність», бібліотечні читання: «Сторінка боротьби за державну незалежність України: герої Крут», «Велика ціна визволення».

     З метою формування громадянськості, ідентичності, розуміння єдності і цілісності України, виховання шанобливого ставлення до героїв Небесної Сотні, воїнів, що загинули у боротьбі за свободу та цілісність України, пропонуємо ряд форм бібліотечної роботи:
-                     цикли бесід, книжкові виставки літератури патріотичної тематики  
 («Майдан… хто, якщо не я?», «Героям слава», «Живі у пам’яті народній»);
-                      уроки мужності, патріотичні години («Україна – єдина країна» тощо);
-                     огляди періодичних видань, інформаційних повідомлень;
-                      годину-реквієм, приурочену пам’яті героїв Небесної Сотні, на яку запросити учасників АТО («У нашій пам’яті вони завжди залишились», «Небесна Сотня»);
-                      стіну пам’яті (список прізвищ героїв з фото) («Герої не вмирають», «Сам не знаю, де погину»);
-                     перегляд (документальних) фільмів про героїв Небесної Сотні;
-                     фотовиставку-реквієм («Ми завжди будемо пам’ятати» (виставка світлин, присвячена пам’яті земляків, які загинули під час антитерористичної операції на Сході України));
-                      зустрічі з воїнами АТО, волонтерами, участь у різноманітних акціях.
 Актуальною також буде створення зони героїко-патріотичної тематики «Вшануймо героїв Небесної Сотні». Сюди можуть бути включені тематичні полиці: «Пам’яті Небесної Сотні», «Небесна Сотня -то в серцях вогонь», «Найкраща Сотня в небо йде»; викладки літератури: «Реквієм Небесній Сотні», «Загинули не марно»; книжкові виставки з портретами героїв: «За чисті душі, що злетіли в небо», «Небесна Сотня! Вічна слава героям!»; викладка газетно-ілюстративних матеріалів


«Герої Небесної Сотні» з матеріалами місцевої періодики про героїв Небесної Сотні - наших земляків. Доповнити матеріали виставок можуть рекомендаційні списки літератури «Подвиг Небесної Сотні -приклад для нащадків», «Герої не вмирають».
До зони героїко-патріотичної тематики можна долучити флеш-моб «Згадаймо поіменно героїв Небесної Сотні».
–Круглий стіл «Євромайдан. Героям Слава!»
–День Гідності «Згадай, з чого починалася революція!»
 –Фотосушка – експозиція світлин, на яких закарбовано зворушливі, тривожні і трагічні моменти тих подій;
– Тематичні експозиції «Майдан та українська національна ідея»;
 –Виставка періодичних видань «Шануймо подвиг героїв Майдану;»
 –Літературні читання «Революція, що змінила країну»;
 –Відеопрезентація документальних фільмів про події вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні «Біль мого народу»;
 –Тематичні години спілкування:  «Україна – територія Гідності й Свободи»; «Революція Гідності. Як це відбувалось»;  «Пам’ять про героїв стукає в наші серця»
                    
                                        Популяризація екологічних знань

         Сьогодні досить гострою є проблема екологічного просвітництва. Тому тема захисту навколишнього середовища не повинна виходити з поля зору бібліотечних працівників. До участі у заходах слід залучати представників громадських організацій, навчальних закладів, екологічних клубів.
      Рекомендуємо включити до річних планів :
-         Книжкові виставки «Збережемо землю для нащадків»(до дня Землі)
«Ми – частина природи», «Краса і велич рідного Полісся»
-         Конкурс малюнків «Моє село – найкраща в світі сторона»
-         Екологічний десант «Хто, як не ми», «Зробимо дозвілля чистим»
-         Казковий квітковий бал «Квіти – діти сонця»
-         Майстер-клас «Жива природа»
-         Літературний турнір «Природа в творах письменників та народних казках»
-         Пізнавальна година «Закони України про захист довкілля»
-         Дискусійна трибуна «Хто в природі господар»
-         Пізнавальна година «Твої друзі – кімнатні рослини»
В цьому розділі необхідно висвітлити роботу  до річниці Чорнобильської трагедії. Пропоновані теми до заходів: «На розпеченім серці реактора», «У долонях всесвіту – Земля», «Чорна трагедія на кольоровій землі», «Природи неповторную красу я серцем, словом, пензлем захищу», «Нам  із Землею разом жити», «Чорнобиль – це хрест України», «Гріх непростимий: Чорнобиль»;    


Популяризація літератури з питань морально-етичного,
правового виховання
та здорового способу життя


  В цьому розділі слід запланувати заходи,  в яких піднімалися б питання:

- сімейних відносин: «Духовний храм людини: сім’я, родина, рід», «Підліток і сім’я: взаємовідносини», «Батьки і діти: одвічне коло», «На теми виховання», «Батько і мати – два сонця гарячі», «Рідний дім залишається в серці, як далеко від нього не йди», «Батьки збагачуються тим, що віддають дітям», «Якби молодість знала…»;
- культури життя у суспільстві: «Людина серед людей», «Ти людина і тим неповторна, тож брудним не сміти почуттям», «Ази народного етикету», «Де врода, там і сила», «Повага до людей є повагою до самого себе», «Нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить», «Хай оживає істина стара: людина починається з добра»; майстер-клас «Сто смайликів»(До  міжнародного дня обіймів, спасибі, закоханих і т.д);дискусійна трибуна «Прошу слова»(обговорення моральних та правових питань)
- з питань духовності:  «…Камінь не стане храмом, поки його не зведемо ми», «Віра зцілить ваші душі», «Читаємо Біблію», «З Різдвом Христовим, Україно!»;
  -  з формування здорового способу життя:
- книжкові виставки, тематичні полиці: «Шкідливі звички: міраж і дійсність», «Планета здоров’я»;
- тренінги: «Ваше здоров’я у ваших руках», «Бути здоровим - модно»;
-Дні здоров’я: «До здоров’я через книгу», «Здоров’я народу – здоров’я нації», «Твори своє здоров’я сам» , «Спорт – це здоров’я»;
- огляди літератури: «Секрети здоров’я», «Здоров’я і здоровий спосіб життя», «Бережи здоров’я змолоду»;
- цикл бесід: «Здорова людина – здорове суспільство», «Ми - за здоровий спосіб життя», «Навчись бути здоровим»;
- інформаційні години: «На краю прірви», «Моє здоров’я у моїх руках»;
години здоров’я: «Шкідливі звички – вороги молодості і краси», «І довгим хай буде твій життєвий шлях»;
- уроки здоров’я: «Дорога в безодню», «Право на життя»;
- бесіди-застереження: «Як вберегтися від туберкульозу», «Право на життя»;
 - діалоги «Якби я знав…», «Культура здорового способу життя»;
- диспути «Більше знаєш – менше ризикуєш», «Ваше здоров’я у ваших руках»;
- екскурсії у світ лікарських рослин «Ми даємо хворобам бій», «Лікар Айболить радить», «Де знайти вітамін життя».
З питань права:
-правовий путівник «Нова українська школа»
-урок застереження «Обережно незнайомець»
-правовий інформкуток «Закон не для обговорення»
- виставка «Дружи із законами держави»
-відкритий мікрофон «Ні - булінгу»
-зустріч з фахівцем «Химерний світ шкідливих звичок»
         

    Популяризація кращих надбань літературної,
духовної та мистецької спадщини .
Популяризація державної мови.

Пропонуємо слідуючі заходи:

-літературно-мистецькі вечори за участі творчих колективів
-книжкові виставки «Імена, які ми відкрили для себе», «Літературні хіти бібліотеки», «Книги з автографами авторів»
-зустріч-знайомство «Популярні українські видавництва» «Калейдоскоп нових видань»
-зустріч з творами письменників із діаспори «Рідні голоси з далеких континентів»
- виставка однієї книги «Моя настільна книга »(до 180 річчя з часу публікації збірки Т. Шевченка «Кобзар.1840 р)
-виставка-знайомство «Малятко» для малят»(до 60-річчя виходу журналу «Малятко».1960 р.)
-вечір-зустріч з поезією «Моя душа належить Україні» до 90-річчя з дня народження Л.Костенко (1930)
-конкурс читців «Сила почуттів»
-зустріч в музичному салоні «Мелодії, які ми обираємо»
-віртуальна зустріч-знайомство «Художники, що оживляють книжкових героїв»

З питань популяризації  державної   мови пропонуємо теми: 
 «Доля мови – доля народу», «Апостоли рідної мови», «Плекатимеш мову – цвістимуть слова», «Мовні перлини для кожної дитини», «Якого кольору слова», « Буква до букви – і виникло слово», «Беру тебе, як скарб, в пісенній вроді з джерел, що не міліють у народі»;   свято рідної мови «Звернись до мене солов’їною – відповім тобі я калиновою» , «Новий український правопис»

      Щодо популяризації творчості письменників радимо звернути увагу на дати, пов’язані із ювілеями:

Січень

8 -85 років від дня народження Василя Андрійовича Симоненка (1935–1963), українського поета
9 -130 років від дня народження Карела Чапека (1890–1938), чеського письменника
13- 120 років від дня народження Олександра Івановича Ковіньки (1900-1985) українського письменника, гумориста
15- 210 років від дня народження Едгара Алана По (1809–1849), американського поета та новеліста
27- 230 років від дня народження Петра Петровича ГулакаАртемовського (1790–1865), українського письменника
29 -160 років від дня народження Антона Павловича Чехова (1860-1904), російського письменника
30- 90 років від дня народження Всеволода Зіновійовича Нестайка (1930-2014), українського письменника, класика дитячої літератури
                                                                    

Лютий

20 -115 років від дня народження Уласа Самчука (1905–1987), українського письменника

Березень

7 - 60 років від дня народження Світлани Олегівни Талан (1960), української письменниці
  13- 60 років від дня народження Юрія Ігоровича Андруховича (1960), українського письменника
19 -90 років від дня народження Ліни Василівни Костенко (1930), української письменниці
        125 років від дня народження Максима Тадейовича Рильського (1895–1964), українського поета
22 -125 років від дня народження Івана Ле (Івана Леонтійовича Мойсі) (1895–1978), українського письменника

Квітень

1-185 років від дня народження Вадима Дмитровича Крищенка (1935), українського поета, пісняра
2- 180років від дня народження  Еміля Золя(1840–1902),французького письменника
     295 років від дня народження Джакомо Джованні Казанова (1725–1798), італійського письменника
14- 75 років від дня народження Сергія Сергійовича Дяченка (1945), українського письменника
24- 100 років від дня народження Дмитра Григоровича Білоуса (1920–2004), українського письменника, перекладача

Червень

6 -145 років від дня народження Томаса Манна (1875–1955), німецького письменника
29- 120 років від дня народження Антуана де Сент–Екзюпері (1900–1944), французького письменника


Липень

28 -140 років від дня народження Володимира Кириловича Винниченка (1880–1951), українського прозаїка, політичного діяча

Вересень

15- 130 років від дня народження Агати Крісті(1890–1976), англійської письменниці та драматурга, найвідомішої у світі представниці детективного жанру
19 -60 років від дня народження Оксани Степанівни Забужко(1960), української письменниці

20 -50 років від дня народження Дари Корній (Мирослави Іванівни Замойської) (1970), української письменниці
29- 175 років від дня народження Івана Карповича Карпенка-Карого (1845–1907), українського драматурга


Жовтень

26- 70 років від дня народженняВолодимираСавовичаЛиса (1950), українського письменника, журналіста

Листопад

2 -85 років від дня народження Володимира Родіоновича Коломійця (1935–2017), українського поета, лауреата Шевченківської премії
6 -165 років від дня народження Дмитра Івановича Яворницького (1855–1940), українського історика
7- 90 років від дня народження Євгена Дмитровича Васильченка (1930), українського поета, гумориста
16- 50 років від дня народження Андрія Анатолійовича Кокотюхи (1970), українського письменника
25 -  95 років від дня народження Юрія Дмитровича Бедзика (1925–2008), українського прозаїка, публіциста, фантаста
28-130 років від дня народження Зінаїди Павлівни Тулуб (1890–1964), української письменниці
30- 185 років від дня народження Марка Твена (1835–1910), американського письменника, родоначальника американського реалізму

Грудень

14-180 років від дня народження Михайла Петровича Старицького (1840–1904), українського поета, драматурга, театрального діяча
16- 245 років від дня народження Джейн Остін (1775–1817), англійської письменниці

Краєзнавство та народознавство


  Цей комплексний напрямок роботи  завжди був і залишається пріоритетним.
2020 рік насичений знаковими датами і подіями, що відбуватимуться в області та в районі. Тож, нагадаємо деякі краєзнавчі дати та події року, до відзначення яких ви можете долучитися разом із відвідувачами бібліотеки:

Січень
30 -90 років від дня народження Нестайка Всеволода Зіновійовича, дитячого письменника. Народився в м. Бердичів. (30.01.1930–16.08.2014)

Лютий

4- 140 років від дня народження Квітки Климента Васильовича, музикознавця, фольклориста, етнографа, правознавця, чоловіка Лесі Українки. Досліджував пісенний фольклор Житомирщини. (4.02.1880–19.09.1953)

Березень

19- 125 років від дня народження Рильського Максима Тадейовича, поета, перекладача, літературознавця, громадського діяча, академіка АН СРСР. Окремі періоди життя пов’язані з с. Романівка Попільнянського району та с. Вчорайше Ружинського району. (19.03.1895–24.07.1964)
20 -105 років від дня народження Ріхтера Святослава Теофіловича, піаніста, народного артиста СРСР. Народився в м. Житомир. (20.03.1915–1.08.1997)

Квітень

1-    85 років від дня народження Крищенка Вадима Дмитровича, поета-пісняра, народного артиста України. Народився в м. Житомир. (1.04.1935)

Травень

9 -75 років Перемозі у Другій світовій війні. (9.05.1945)

Червень

5- 85 років від дня народження Концевича Євгена Васильовича, письменника, перекладача, «шістдесятника», дисидента, Почесного громадянина м. Житомир. Народився в с. Млинище (нині – Житомирського району). (5.06.1935–21.07.2010)
24 -70 років від дня народження Живагіна Ігоря Федоровича, поета. Жив у Житомирі з 1972 р. (24.06.1950–1.07.1997)

Серпень

1-    50 років Музею космонавтики ім. С. П. Корольова у Житомирі. (1.08.1970)

Жовтень

27- 155 років Житомирському краєзнавчому музею. (28.10.1865)

____________________________________________________________________
  
 Основним видом звітності бібліотеки є річний звіт. Бібліотеки складають звіти двох видів - статистичний та інформаційний(текстовий). Звітність обов'язкова для всіх бібліотек усіх систем і відомств.
Звіт не тільки відображає стан роботи бібліотеки, а й спрямовує увагу  на поліпшення слабких ділянок роботи є базою для планування   прогнозування  роботи

    На основі даних обліку будується звітність бібліотеки, під якою розуміється система показників, що характеризують діяльність бібліотеки за певний період часу.
Річний статистичний звіт складається за формою 6-НК. Вимоги - точність, акуратність і своєчасність.
     Статистичний звіт заповнюється тільки на основі облікових форм роботи бібліотеки. Заповнюється у трьох примірниках, два віддається у вищестоящі організації, один залишається у бібліотеці.
Інформаційний звіт являє собою всебічний аналіз діяльності бібліотеки. Він містить об'єктивні дані і конкретні приклади. Схема інформаційного звіту відповідає структурі річного плану.
Звітність перед населенням - бібліотека звітує перед читачами на засіданнях громадської ради бібліотеки, сесіях місцевих рад, сходах села. Зав. бібліотекою розповідає про діяльність бібліотеки в минулому році, аналізуються досягнення, недоліки і визначають перспективу на поточний рік.
Звіт бібліотеки перед населенням - важливий захід, до якого потрібно ретельно готуватися. Про день звіту бібліотека широко оповіщає своїх читачів.

Звітна документація, що подається в центральну районну бібліотеку:

-         Текстовий звіт про роботу сільської бібліотеки (спільний по роботі з дорослими та дітьми)
-         Статистичний звіт (форма 6-НК)
-         Електронна звітність за системою ЕСМар (сільські бібліотеки передають дані на другий рівень, тобто до ЦРБ)
-         Щоденники роботи
-         Інформації:
ü про кількість населення в межах зони обслуговування
ü про підписку на періодичні видання на 2020 рік
ü про роботу з поліпшення матеріально-технічного стану
ü про режим та графік роботи бібліотеки


ü Контактна інформація:
ü тел..4-11-75 (Методичний кабінет)
ü  Електронна пошта:  biblioteca_ch@ukr.net