четвер, 30 березня 2023 р.

 

«Людина, на відміну від тварини, не може вижити, узгоджуючи свої дії

тільки з поточним моментом.  Людині необхідно ставити цілі».   Айн Рен

В самоаналізуванні взяли участь19 бібліотек

 


Слабкими сторонами  в  роботі

своїх бібліотек  було визначено:

                                                                               

   повільне оновлення фонду (98% працівників)

        дсутність  он-лайнових послуг(92%)

                           відсутність періодики (100%)

       - відсутність  сторінки у ФБ(10%)

         старіння матеріальної бази (97%)

використання застарілих форм  масової роботи (8%)

         будівля потребує ремонту (50%)-

         низьку заробітну плату (100%)

        погані умови праці (50%)-

   відсутність Інтернету (12 %) -                                                                       

        відсутність комп’ютера (17 %)-                                                                                    

Загрози, які переслідують книгозбірні

недостатнє фінансування(100%)

-недостатня кількість мешканців

 що зацікавлена у саморозвитку (95%)

відсутність закладів дошкільної та шкільної освіти (50%)

слабка комунікація з цільовими аудиторіями(45%)

                    Сильними сторонами бібліотеки вважають:

-налагоджені партнерські зв’язки з навчальними закладами(50%)

-облаштування будівлі в центрі села (100 %)

-збереження традицій (100%)

-багатий досвід роботи (50%)

-професійне методичне забезпечення з боку ЦБ (100%)

Основними можливостями є:

-достатня кількість активістів, що готові до співпраці в проведенні заходів(30%)

-наявність можливостей додаткової освіти, підвищення кваліфікації (40%)

-співпраця з селищними та методичними центрами (100%)  

  Склавши SWOT- аналіз роботи, кожна сільська бібліотека нашої громади  створила адекватне уявлення про свій заклад. Таким чином, було оцінено стан бібліотечної установи: здатність за рахунок внутрішньої діяльності протистояти зовнішнім загрозам; визначити чи перешкоджають внутрішні слабкості використанню зовнішніх можливостей.